Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Aktualności - treści

Treść

Pierwsza Dama RP z wizytą na Konferencji Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

W Warszawie, z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy - Małżonki Prezydenta, odbyła się konferencja pt. „Koła Gospodyń Wiejskich - Liderki Bezpiecznej Wsi”. – Panie mają ogromną siłę przebicia, dlatego jestem przekonana, że jeśli dadzą panie przykład, inne kobiety podążą tym śladem – mówiła w piątek Pierwsza Dama.

Konferencja dotyczyła potencjału wpływu KGW na mieszkańców obszarów wiejskich i w ramach wydarzenia przeprowadzone zostały dwa panele. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:

- Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama RP,

- Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP,

- dr Aleksandra Hadzik, Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Jolanta Nawrocka, Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych,

- Bożena Polak, p.o. Dyrektora Departamentu Wsparcia Krajowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Prof. Dr hab. Inż. Artur Hugo Świergiel – Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno – Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (Fundatora) reprezentował Zdzisław SalusCzłonek Zarządu KSC S.A., natomiast Fundację KSC „Pomaganie krzepi” reprezentowali: Szymon Smajdor, Prezes Fundacji oraz Lucyna Modrak, Członek Zarządu Fundacji, którzy poprowadzili dwa panele dyskusyjne.

W pierwszym panelu pod nazwą „KGW – Liderki Bezpiecznej Wsi” zaproszeni goście podzielili się swoimi obserwacjami oraz danymi statystycznymi z ostatnich kilku lat, które w dużej mierze determinowała ustawa o działalności KGW z 2018 roku. Uczestnicy panelu byli zgodni w tym, że ustawa wprowadziła bardzo wiele pozytywnych zmian w działalności, jednak wciąż dużo pozostaje do zrobienia.

- Ustawa z 2018, której byłem przecież rzeczywistym orędownikiem, pokazuje, że potencjał drzemiący w „Kobietach Gospodarnych i Wyjątkowych” jest nie do przecenienia. Koła już nie tylko kojarzone są z pysznymi wypiekami, pięknymi regionalnymi strojami i śpiewaniem. Panie z KGW coraz częściej stanowią o sile i kreatywności polskiego społeczeństwa. Szczególnie tego zamieszkującego wieś. Panie powinny aspirować do różnego rodzaju władz publicznych, instytucji, co będzie korzyścią dla całego państwa polskiego - mówił Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł RP.

Aleksandra Hadzik, Prezes KRUS przedstawiła m.in. zakres wsparcia KGW przed tę organizację przez 30 lat działalności instytucji: - Przeważająca w KRUS żeńska załoga (84%) ma także swój znaczący udział w zapewnieniu profesjonalnej i terminowej realizacji zadań Kasy, co pomaga w zrozumieniu problemów kobiet wiejskich. Kobiety są z natury dokładne I systematyczne w wykonywaniu każdych obowiązków, w tym prowadzeniu domu, dbałości o jego estetykę, co przekłada się też na sferę zawodową.

- Nabycie osobowości prawnej przez koła w związku z ustawą o KGW z 2018 roku umożliwiło realizację potrzeb tych instytucji. Z najnowszych danych wiemy też, na co te środki zostały wykorzystane. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na realizację zadań związanych z działalnością społeczno–wychowawczą i oświatowo– kulturalną w środowiskach wiejskich – podsumowała dyrektor Bożena Polak, ARiMR.

Pierwszą kobietą na najwyższym szczeblu kierownictwa Krajowej Rady Izb Rolniczych, a jednocześnie członkinią KGW w Barce jest Jolanta Nawrocka z KRIR. Podczas swojej wypowiedzi podkreśliła znaczenie działalności KGW dla wszystkich mieszkańców obszarów wiejskich: - Około 40% Polaków zamieszkuje tereny wiejskie, więc takie akcje jak naszego KGW w Barce pomagają nadrobić zaległości w poziomie szczepień w stosunku do miast, nie dla samej rywalizacji, ale dla bezpieczeństwa naszych rodzin i całego mobilnego społeczeństwa – oceniła Pani Prezes.

W drugim panelu udział wzięli członkowie KGW z różnych województw: wielkopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz świętokrzyskiego. Koło z województwa wielkopolskiego reprezentował pan, jego wiceprzewodniczący, który jednocześnie jest miejscowym sołtysem. Podczas dyskusji przedstawiciele Kół  wskazali na największe sukcesy dotychczasowej pracy oraz ograniczenia wynikające z prowadzonej przez nich działalności i. Każdy z uczestników przedstawił także możliwości dotyczące pozytywnego wpływu działalności KGW na lokalne społeczności, które dotyczyły m.in. promowania aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, szczepienia się oraz badań profilaktycznych, w których obszary wiejskie wciąż mają wiele do nadrobienia.

Konferencja była też okazją do uroczystego wręczenia czeków Kołom, które zdobyły granty w konkursie pn. „KGW – Krzepkie i zdrowe”, zorganizowanym przez Fundację „Pomaganie krzepi”. 260 KGW z całej Polski nadesłało kreatywne i różnorodne pomysły na kształtowanie prozdrowotnych postaw mieszkańców terenów wiejskich w naszym kraju. Wnioski w szczególności dotyczyły:

- potrzeby zorganizowania szkoleń z pierwszej pomocy przedmedycznej,

- zorganizowania konsultacji medycznych ze specjalistami m.in. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy, raka piersi,

- problemów z kręgosłupem,

- prawidłowego żywienia,

- potrzeby stworzenia grup regularnie uprawiających aktywność fizyczną, jak np.: nordic walking, taniec, zumba czy fitness.

Agata Kornhauser-Duda przysłuchiwała się debacie podczas drugiego panelu konferencji, kiedy dyskutowano o potrzebach kół i wpływie tych organizacji na środowisko wiejskie. – Dla mnie to ważna konferencja i każde spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich odbieram jako bardzo ważne doświadczenie – zapewniła Małżonka Prezydenta, akcentując, że kobiece wiejskie organizacje są fenomenem absolutnie polskim. – Oczywiście są różnego rodzaju stowarzyszenia w innych państwach, ale chyba nie ma tak prężnie działających, jak Koła Gospodyń Wiejskich w naszym kraju – stwierdziła.

Prelegenci mówili o działalności kół, ich roli w procesie zachowania dziedzictwa kulturowego, ale też o roli w rozwoju i modernizacji wsi, ponieważ zaangażowanie bardzo wielu z nich rozszerza się na gminy i powiaty. Omawiano przedsięwzięcia skierowane do społeczności lokalnych i podnoszące atrakcyjność życia na obszarach wiejskich. – Ogromnie mnie cieszy, że panie są liderkami na wsi. Coraz częściej panie są sołtyskami, burmistrzami, wójtami, radnymi i to panie najlepiej znają potrzeby polskiej wsi – powiedziała Pierwsza Dama. – To ogromna zasługa pań, że polska wieś tak świetnie się rozwija i tak wspaniale się zmienia. Widzę to, ponieważ mam okazję bywać w różnych regionach Polski, odwiedzając różne obszary, w tym wieś. Obserwuję jednocześnie, jak zmieniły się także jej potrzeby – uzupełniła.

Pierwsza Dama zauważyła, że coraz częściej ma okazję brać udział w otwarciach żłobków i przedszkoli, których jeszcze dwadzieścia lat temu nie było na wsi wiele. – W tej chwili kobiety chcą się rozwijać, chcą pracować zawodowo i wychowywać dzieci, w związku z tym takie instytucje są jak najbardziej potrzebne – dodała. „Każda wieś ma swoją specyfikę, ale tożsamość wiejska to nasza siła, a kobieta na wsi ma takie same potrzeby jak kobieta w mieście” akcentowały prelegentki.

Członkinie kół integrują społeczność lokalną, współpracują z instytucjami kultury i uczelniami wyższymi, organizują szkolenia i warsztaty, dbają o poszerzanie horyzontów najmłodszych mieszkańców i pamiętają o potrzebach seniorów. W czasie pandemii angażowały się w szycie maseczek i wsparcie szpitali. – Chciałabym wykorzystać dzisiejsze spotkanie, by bardzo Państwu podziękować. W czasie pandemii koła wykonały ogromną pracę – mówiła Pierwsza Dama. – Była dzisiaj mowa m.in. o szyciu maseczek, o pozyskiwaniu różnego rodzaju środków dezynfekujących czy wody dla szpitali. Ale to także akcja Szczepimy się. Nawet jeżeli jedynie kilka osób zaszczepi się po festynie, gdzie promują panie szczepienia, to będzie to korzyść dla całego społeczeństwa – zapewniła.

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, dlatego Małżonka Prezydenta zaapelowała do członkiń kół o propagowanie badań mammograficznych i USG. – Niedawno na Litwie odwiedziłam centrum leczenia raka. W związku z tym zapoznałam się ze statystykami dotyczącymi Polski. Jeśli chodzi o kobiety, rak piersi jest drugą przyczyną zgonów w naszym kraju. Pierwszą są choroby układu krążenia, które najczęściej są przyczyną śmierci mieszkanek wsi – mówiła Pierwsza Dama. – Jak podkreślano podczas panelu kobiety są filarem, więc trzeba o nie w sposób szczególny zadbać. Panie mają ogromną siłę przebicia, dlatego jestem przekonana, że jeśli dadzą panie przykład, inne kobiety podążą tym śladem – oświadczyła.

Agata Kornhauser-Duda wyraziła radość z coraz większego udziału w organizacjach mężczyzn, podziękowała za bardzo szeroką działalność kół, za przedsięwzięcia dobroczynne na rzecz chorych dzieci, osób niepełnosprawnych i najbardziej potrzebujących oraz  za  podkreślanie dumy z korzeni i promocję małych ojczyzn.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

- Ministerstwo Aktywów Państwowych,

- Jan Krzysztof Ardanowski, Poseł na Sejm RP,

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

- Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 6

« wstecz