Polskie Przetwory na wakacjach! – pomaganie krzepi

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. do udziału

w III edycji Programu grantowego
pn. „Polskie Przetwory na wakacjach! – pomaganie krzepi”

Program grantowy dot. zrealizowania i przeprowadzenia działań sportowo rekreacyjnych w czasie wakacji dla dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczały do klas 1-8 szkoły podstawowej, przez instytucje z lokalnych społeczności
(tj. szkoły podstawowe, ośrodki szkolno-wychowawcze, świetlice, domy kultury, biblioteki, ośrodki sportu i rekreacji, organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich oraz Kluby Seniora).

 

Zasady udziału

 • w Programie może wziąć udział każdy Pracownik Spółki lub grupa Pracowników,
 • wnioski można składać do 9 maja 2022 r. do godziny 23:59 za pomocą Generatora Wniosków dostępnego pod adresem: pomaganie-krzepi.pl/generator/
 • we Wniosku należy opisać Projekt, in. jakie działania i w jakim celu będą podjęte, kto będzie Beneficjentem tych działań, określić ich harmonogram, miejsce realizacji oraz budżet
 • maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 5 000 zł brutto!
 • dofinansowanie może zostać przekazane jednorazowo lub w transzach zgodnie z postanowieniami Umowy;
 • Projekt będzie można zrealizować do dnia 31 sierpnia 2022 r.
 • działania realizowanego Projektu mogą odbywać się w ramach Wolontariatu pracowniczego!
 • Regulamin Programu jest dostępny na stronie pomaganie-krzepi.pl w zakładce Aktualności.
 • zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl, profilu Facebook Fundacji: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi oraz w Intranecie w Dniu Dziecka – 1 czerwca 2022 r.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Szczegółowych informacji udzielają:

Roksana Król, tel.: 695-650-476, e-mail: roksana.krol@pomaganie-krzepi.pl
Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: lucyna.modrak@polski-cukier.pl

 • Plakat Polskie przetwory na wakacjach! – pomaganie krzepi
 • Plakat Polskie przetwory na wakacjach! – pomaganie krzepi

Wstecz