Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Rada Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

Organ kontroli i nadzoru Fundacji.

Posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.

Sporządza roczne sprawozdania dla Fundatora.

 

W skład Rady Fundacji wchodzą (kadencja 2020-2024):

Marek Dereziński - Przewodniczący

Paweł Piotrowski - Wiceprzewodniczący

Łukasz Małysa – Sekretarz