Rada Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

  • Organ kontroli i nadzoru Fundacji.
  • Posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
  • Sporządza roczne sprawozdania dla Fundatora.

W skład Rady Fundacji wchodzą (kadencja 2020-2024):

  • Marek Dereziński - Przewodniczący
  • Paweł Piotrowski - Wiceprzewodniczący
  • Łukasz Małysa – Sekretarz