Rada Fundacji

Rada Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

  • Organ kontroli i nadzoru Fundacji.
  • Posiada uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze.
  • Sporządza roczne sprawozdania dla Fundatora.

W skład Rady Fundacji wchodzą (kadencja 2020-2024):

  • Wojciech Pomajda - Przewodniczący Rady Fundacji
  • Łukasz Małysa – Sekretarz Rady Fundacji
  • Adam Wrzesiński– Członek Rady Fundacji