Inne

Podsumowanie działań Fundacji w 2023 roku

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z filmem promującym działania i aktywności zrealizowane przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” w roku 2023.

Do granic możliwości

Poniżej prezentujemy jeden z efektów zbiórki, tj. wydarzenie „Do granic możliwości”, które w dniach od 15 do 20 sierpnia 2022 r. odbyło się w Nowym Mieście Lubawskim oraz Kurzętniku. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Siedem Aniołów.

Informacja o zmianie nazwy Fundacji

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z dniem 12 lipca 2022 roku zmianie uległa nazwa naszej Fundacji z dotychczasowej Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” na Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”.
Jednocześnie informujemy, że zmiany dotyczą tylko nazwy fundacji – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, siedziba i adres, numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

Odsłonięcie muralu w Izbie Pamięci Cukrownictwa

31 maja 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim w Izbie Pamięci Cukrownictwa miała miejsce uroczystość odsłonięcia muralu zrealizowanego w ramach Projektu pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”. Przedsięwzięcie to jest jednym z działań podejmowanych przez Fundację „Pomaganie krzepi”, której Fundatorem jest Krajowa Grupa Spożywcza S.A. Projekt sfinansowany został ze środków budżetu Państwa w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

Projekt "KiM - Kompetentni i Młodzi"

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” przy współpracy ze Stowarzyszeniem Dzieci i Młodzieży „Wędka” im. każdego Człowieka od marca do maja 2022 r. realizowała pilotażowy Projekt pn. „KiM – kompetentni i młodzi” skierowany do młodzieży z III klasy technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu.

Podsumowanie zbiórki pieniężnej na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Dziękujemy za wsparcie naszej zbiórki finansowej na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na pomoc w organizacji domu dla kobiet z małymi dziećmi z Ukrainy w Łysomicach k/Torunia.

Zbiórka pieniężna Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. "Pomaganie Krzepi" na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Zaniepokojeni obecną sytuacją na naszej wschodniej granicy, chcąc wspomóc możliwie najlepiej działania prowadzone przez Wolontariuszy i inne organizacje pomocowe, informujemy w jakie działania na rzecz uchodźców z Ukrainy angażuje się Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. "Pomaganie krzepi".

Pierwsza Dama RP z wizytą na Konferencji Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

W Warszawie, z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy - Małżonki Prezydenta, odbyła się konferencja pt. „Koła Gospodyń Wiejskich - Liderki Bezpiecznej Wsi”. – Panie mają ogromną siłę przebicia, dlatego jestem przekonana, że jeśli dadzą panie przykład, inne kobiety podążą tym śladem – mówiła w piątek Pierwsza Dama.

Profil Facebook Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi”

Zachęcamy do odwiedzenia profilu Facebook Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”.