Informacja o zmianie nazwy Fundacji

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż z dniem 12 lipca 2022 roku zmianie uległa nazwa naszej Fundacji z dotychczasowej Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” na Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”.
Jednocześnie informujemy, że zmiany dotyczą tylko nazwy fundacji – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, KRS, siedziba i adres, numery rachunków bankowych pozostają bez zmian.

 

Wstecz