Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Aktualności - treści

Treść

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. do udziału w Programie grantowym „Polski Cukier w akcji – pomaganie krzepi!”

 

 • W Programie może wziąć udział każdy Pracownik Spółki lub grupa Pracowników
 • Na adres fundacja@pomaganie-krzepi.pl należy wysłać Wniosek na formularzu załączonym do Regulaminu
 • Wnioski można składać do 7 czerwca 2021 r. do godziny 16:00
 • We Wniosku należy opisać Projekt, in. jakie działania i w jakim celu będą podjęte, kto będzie Beneficjentem tych działań, określić ich harmonogram, miejsce realizacji oraz budżet
 • Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 5 000 zł brutto!
 • Projekt będzie można zrealizować do dnia 16 września 2021 r.
 • Działania realizowanego Projektu mogą odbywać się w ramach Wolontariatu pracowniczego!
 • Regulamin Programu jest dostępny na stronie pomaganie-krzepi.pl w zakładce Aktualności.
 • Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl, profilu Facebook Fundacji: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi oraz w Intranecie w Dniu Polskiego Cukru -  21 czerwca 2021 r.  .

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Szczegółowych informacji udzielają:

Roksana Król, tel.: 695-650-476, e-mail: roksana.krol@pomaganie-krzepi.pl

Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: lucyna.modrak@polski-cukier.pl

 

« wstecz