Wolontariat pracowniczy

Wszystkich Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. zachęcamy do udziału w Programie Wolontariatu Pracowniczego, w ramach którego wolontariusz może wykorzystać nawet 12 dni roboczych w roku obrotowym na działania wolontariackie (na rzecz Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”). 

  • Aby zostać Wolontariuszem należy przesłać na adres e-mail:  fundacja@pomaganie-krzepi.pl Wypełnione zgłoszenie do Programu Wolontariatu Pracowniczego (Załącznik nr 1)
  • Po akceptacji Fundacji oraz za zgodą bezpośredniego przełożonego, udział Pracownika w danym działaniu pomocowym będzie możliwy!
  • Wolontariat może odbywać się w czasie pracy oraz w czasie wolnym Pracownika, za który przysługuje do 12 dni wolnych od pracy! 

 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w Wolontariat pracowniczy
i jeszcze większej mobilizacji wolontariackiej!

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Biuro Fundacji, tel. 695 650 476, e-mail: biuro@pomaganie-krzepi.pl

Lucyna Modrak, tel. 667 665 829, e-mail: lucyna.modrak@kgssa.pl

Tomasz Wolanin, tel. 695 650 028, e-mail: Tomasz.Wolanin@kgssa.pl