KGW – pytania i odpowiedzi

Szukasz odpowiedzi? Tutaj je znajdziesz

Witamy w naszej bazie najczęściej zadawanych pytań!

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na pytania związanie z organizacją Koła Gospodyń Wiejskich, jego funkcjonowania oraz możliwości pozyskiwania przez KGW funduszy na swoją działalność. Nasi eksperci starannie odpowiedzieli na najbardziej powszechne pytania, aby dostarczyć Ci szybkich i rzetelnych informacji.

Na pytania z zakresu działalności KGW oraz możliwości ich rozwoju odpowiada pani Karolina Trudnowska

1. Kto może założyć KGW?

2. Jak założyć KGW?

3. Czy można być Członkiem więcej niż jednego Koła?

4. Czy Członkami KGW mogą być tylko osoby zamieszkujące tereny wiejskie?

5. Czy Członkami KGW mogą być tylko osoby zamieszkujące miejscowość, w której działa koło?

6. Czy w jednej wsi może być zarejestrowane więcej niż jedno KGW?

7. Czy miejsce rejestracji KGW ogranicza teren jego działalności?

8. Tworzymy nowe KGW. Skąd możemy pozyskać dotacje na nasze działania?

9. Co zrobić w przypadku gdy Członek zarządu KGW nie angażuje się w pracę Koła i nie wywiązuje z obowiązków?

10. Skąd może pochodzić przychód KGW?

  • Kobieta przy mównicy

Nasz ekspert

Karolina Trudnowska - Koordynatorka projektów w Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Od 2011 roku zajmuje się tematyką produktów lokalnych i regionalnych oraz rozwojem społeczności lokalnych na terenach wiejskich. Od 2018 roku koordynatorka projektów skierowanych do Kół Gospodyń Wiejskich. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów i szkoleń dotyczących działalności KGW oraz możliwości ich rozwoju i pozyskiwania środków na działalność statutową. 

komentarze (0) (Nasz ekspert)