Fundusz pomocowy

Fundusz pomocowy dla Pracowników

Drodzy Pracownicy Krajowej Grupy Spożywczej S.A., od dziś można składać wnioski w Funduszu pomocowym dla Pracowników Spółki, który prowadzi Fundacja. Dzięki zaangażowaniu Pracowników podczas Akcji sportowej „Pomaganie krzepi Team” Fundusz zostanie zasilony większą kwotą i możemy zacząć realnie pomagać potrzebującym Pracownikom Spółki. W tym roku kalendarzowym można pozyskać dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia i/lub rehabilitacji Pracowników Spółki.

Fundusz pomocowy w namacalny sposób wspomoże osoby przewlekle chore, które uległy wypadkowi, powracające do zdrowia, których koszty leczenia przewyższają budżet domowy. Jest to temat na tyle delikatny, dotykający najtrudniejszych momentów życia Pracowników, że zapewniamy ze swojej strony o poufności i anonimowości.

Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na:

 • zakup leków, suplementów diety, odżywek przeznaczenia medycznego - według wskazań lekarza,
 • zakup środków opatrunkowych i higienicznych,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznej aparatury medycznej,
 • zakup biletów na przejazd środkami komunikacji publicznej lub prywatnej na zabiegi, rehabilitację, terapię,
 • specjalistyczny turnus rehabilitacyjny,
 • terapię.

Ważne informacje o Funduszu pomocowym:

 • Wnioskodawca zakłada konto w Generatorze Wniosków (pomaganie-krzepi.pl/generator) i opisuje sytuację zdrowotną oraz materialną Pracownika, dołączając wymagane dokumenty,
 • Można otrzymać dofinansowanie kosztów długotrwałego leczenia i/lub rehabilitacji do wysokości 20.000 zł brutto w danym roku kalendarzowym (jednorazowo lub w transzach),
 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2023 r.,
 • W przypadku złożenia drugiego lub kolejnego Wniosku przez Beneficjenta w Funduszu pomocowym pierwszeństwo otrzymania dofinansowania mają osoby, które składają Wniosek po raz pierwszy.
 • Decyzja o dofinansowaniu ze środków Funduszu pomocowego zostanie przesłana Wnioskodawcy na wskazany we Wniosku adres e-mail do 30 dni od dnia złożenia Wniosku w wersji ostatecznej w Generatorze wniosków.

Na potrzeby prowadzenia Funduszu pomocowego, Fundacja wydzieliła subkonto o numerze: 27 1020 1026 0000 1002 0509 3333, na którym gromadzi środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla potrzebujących Pracowników Spółki.

Są to środki pochodzące m.in. z darowizn przekazanych od Fundatora, zrzutek, licytacji, zbiórek publicznych. Zachęcamy do wsparcia Funduszu pomocowego dzięki wpłatom na w/w rachunek bankowy Fundacji, zasileniu skarbony z logo Fundacji, która znajduje się w każdym Oddziale Spółki, a także poprzez udział w Akcji sportowej, gdzie każdy 1 km aktywności to co najmniej 1 zł zasilający konto Funduszu pomocowego!

Każdy z nas może znać osobę potrzebującą wsparcia finansowego, każdy z nas może w przyszłości być osobą potrzebującą.

Miejmy otwarte serca na pomoc dla współpracowników - kolegów, koleżanek.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: Lucyna.Modrak@kgssa.pl

Roksana Herbasz, tel.: 695-650-476, e-mail: Roksana.Herbasz@pomaganie-krzepi.pl

 • str1
 • str2