Programy grantowe

IV Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich "Eko-gospodyni"

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowania to 100 tys. złotych!

Wyniki III Programu grantowego dla KGW "Eko - gospodyni"

Przedstawiamy Zwycięzców w naszym Programie grantowym dla Kół Gospodyń Wiejskich „Eko-gospodyni”, w którym można było zdobyć grant do wysokości 8 tys. złotych na realizację autorskiego Projektu w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji postaw proekologicznych w środowisku lokalnym, szczególnie wśród członkiń i członków Kół Gospodyń Wiejskich.

III Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich "Eko-gospodyni"

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „Eko-gospodyni”, w którym łączna pula dofinansowani to 100 tys. złotych!

Wyniki II Programu Grantowego dla KGW „KGW – krzepkie i zdrowe” (edycja II)

W dniu dzisiejszym pragniemy ogłosić Zwycięzców w naszym Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”, w którym można było zdobyć grant na realizację autorskiego Projektu w zakresie profilaktyki zdrowia kobiet na wsi, szczególnie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

II Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich „KGW – krzepkie i zdrowe” (edycja II)

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe” (edycja II)
W związku z ogromnym zainteresowaniem ubiegłoroczną edycją Program grantowego w tym roku zwiększyliśmy pulę środków na dofinansowanie Projektów w Programie grantowym, która wynosi aż 100 tys. zł brutto!

Wyniki I Programu Grantowego dla KGW

W dniu dzisiejszym pragniemy ogłosić Zwycięzców w naszym Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”, w którym można było zdobyć grant na realizację autorskiego Projektu w zakresie profilaktyki zdrowia kobiet na wsi, szczególnie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

I Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich „KGW – krzepkie i zdrowe”

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”. Do zdobycia grant główny do wysokości 15 tys. zł oraz kilka grantów do wysokości 5 tys. zł. Pula środków to aż 40 tys. zł!