Kontakt

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A.  „Pomaganie Krzepi”

Kraszewskiego 40
87-100 Toruń

e-mail: fundacja@pomaganie-krzepi.pl
www.pomaganie-krzepi.pl
www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi

www.instagram.com/pomaganiekrzepi

Dane rejestrowe

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000653638
NIP: 9562321978
REGON: 366165045

Numer konta: 

69 1020 1026 0000 1002 0289 0580

Zespół:

 

Biuro Fundacji: tel.: +48 695 650 476

 

Referent ds. organizacyjno-prawnych

Koordynator Programów dot. Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Patrycja Cieplińska tel.: +48 695 654 411

e-mail: Patrycja.Cieplinska@pomaganie-krzepi.pl  

 

Referent ds. organizacyjno-prawnych

Koordynator Programów dot. Kół Gospodyń Wiejskich

Patrycja Parzonka tel.: +48 695 002 748

e-mail: Patrycja.Parzonka@pomaganie-krzepi.pl 

 

Referent ds. organizacyjno-prawnych

Koordynator Programów dot. edukacji i szkoleń

Jakub Kmiecikowski tel.: +48 695 002 959

e-mail: Jakub.Kmiecikowski@pomaganie-krzepi.pl 

 

[obiekt mapy] Lokalizacja biura Fundacji