• Ręce trzymające publikację pokonferencyjną

Publikacja pokonferencyjna „Koła Gospodyń Wiejskich – Liderki Bezpiecznej Wsi”

Konferencja „Koła Gospodyń Wiejskich – Liderki Bezpiecznej Wsi”  to przestrzeń do dyskusji dotyczącej w szczególności możliwości KGW w zakresie reagowania na wyzwania współczesnej rzeczywistości. Podczas minionych edycji padło wiele inspirujących przykładów działań KGW, które nie tylko odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności, ale także pokazują reakcję Kół na aktualne wydarzenia na świecie. Istotną częścią Konferencji w 2022 r. były warsztaty prowadzone m.in. z pierwszej pomocy przedmedycznej, ekologii i niemarnowania żywności, czy też fundraisingu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser Duda. Patronat nad wydarzeniem objęli również: KRUS, ARiMR, KOWR oraz PAP Mediaroom.

Oddajemy do Państwa rąk publikację pokonferencyjną z minionych dwóch edycji Konferencji.

Życzymy miłej lektury!