„Aktywnie z Frutusiem – pomaganie krzepi”

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S. A. „Pomaganie krzepi”
zaprasza
Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S. A.
do udziału w IV edycji Programu Grantowego
pn. „Aktywnie z Frutusiem – pomaganie krzepi”

 

Zasady udziału

 • w Programie może wziąć udział każdy Pracownik Spółki lub grupa Pracowników,
 • wnioski można składać do 3 października 2022 r. do godziny 23:59 za pomocą Generatora Wniosków dostępnego na stronie pomaganie-krzepi.pl/generator
 • Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań edukacyjnych promujących zdrowy styl życia, działań sportowo-rekreacyjnych i/lub rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przy współpracy z instytucjami lub organizacjami funkcjonującymi w lokalnych społecznościach
 • we Wniosku należy opisać Projekt, in. jakie działania i w jakim celu będą podjęte, kto będzie Beneficjentem tych działań, określić ich harmonogram, miejsce realizacji oraz budżet
 • maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 5 000 zł brutto!
 • Projekt będzie można zrealizować do dnia 15 stycznia 2023 r.
 • działania realizowanego Projektu mogą odbywać się w ramach Wolontariatu pracowniczego!
 • Regulamin Programu wraz z załącznikami znajduje się poniżej.
 • Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone w dniu 21 października 2022 r.: 
 • na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl
 • na profilu Facebook Fundacji: facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi
 • oraz w Intranecie Spółki 21 października 2022 r.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Szczegółowych informacji udzielają:

Patrycja Cieplińska, tel.: 695-654-411, e-mail: Patrycja.Cieplinska@pomaganie-krzepi.pl
Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: Lucyna.Modrak@kgssa.pl

 

 

Wstecz