Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” swoją działalność w szczególności kieruje  na następujące obszary:

  1. Pracownicy i Plantatorzy – obszar ten jest uzupełnieniem działalności charytatywnej fundatora, również w ramach tego obszaru Fundacja rozpoczęła rozwijanie wolontariatu pracowniczego;
  2. Społeczności lokalne na obszarach wiejskich – Fundacja skoncentruje działalność na współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich jako kluczowymi nośnikami kapitału społecznego na obszarach wiejskich (obok Ochotniczych Straży Pożarnych)
  3. Edukacja – obszar, w którym prowadzone będą projekty dedykowane dla szkół, w szczególności szkół rolniczych nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także rozwijana będzie edukacja nieformalna: historyczna (między innymi promocja Izby Pamięci Cukrownictwa), edukacja promująca aktywny tryb życia i edukacja ekologiczna, prowadzone będą szkolenia (w zakresie bhp w rolnictwie czy zapobieganiu suszy rolniczej);
  4. Środowisko naturalne – w tym obszarze podjęte zostaną działania szkoleniowe dla Plantatorów mające na celu poszerzenie wiedzy Plantatorów oraz wsparcie w pozyskiwaniu środków unijnych przeznaczonych w szczególności na nowoczesne rozwiązania techniczne dedykowane ekologicznemu i zrównoważonemu rolnictwu. Prowadzone będą również proekologiczne działania edukacyjne w szkołach i z wykorzystaniem social mediów.