Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Zarząd Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

W skład Zarządu Fundacji wchodzą (kadencja na lata 2020-2023):

Szymon Smajdor – Prezes

Rzecznik prasowy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. magister prawa, licencjat z europeistyki, studia podyplomowe z marketingu internetowego. Szkolenia i certyfikaty: Budowa wizerunku medialnego; Brand Journalism – Nowa generacja PR i komunikacji marki; Wyzwania i zagrożenia współczesnej komunikacji; Event Management – Planowanie, organizacja i zarządzanie projektem eventowym; Podstawy compliance oraz wdrażanie systemu zarządzania compliance. Zarządzanie sytuacją kryzysową; Tajniki pracy marketingowca, Negocjacje handlowe. Główne obowiązki: koordynowanie pracy sekcji komunikacji, nadzór nad planowaniem; opracowywaniem oraz wdrażaniem/publikacją komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej; nadzór na treścią zamieszczaną w kanałach social media, przygotowywanie odpowiedzi na pytania dziennikarzy, przygotowywanie materiałów informacyjnych na temat działalności Grupy Kapitałowej Spółki dla środków masowego przekazu przygotowanie i realizacja strategii CSR, opracowanie, wdrożenie i ewentualna realizacja medialnej komunikacji kryzysowej, monitorowanie i bieżąca analiza doniesień medialnych związanych z Grupą Kapitałową Spółki, organizacja i zarządzanie pracą redakcji Kwartalnika „Polski Cukier”, planowanie i nadzór merytoryczny nad treściami w Kwartalniku, nadzór nad dystrybucją i promocją Kwartalnika.

Lucyna Modrak – Członek Zarządu

Pracownik Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na stanowisku Starszy Specjalista ds. Organizacyjno-Prawnych w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Obsługi Organów Spółki; główne obowiązki: merytoryczna i organizacyjna obsługa posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, przygotowywanie stanowiska Zarządu w odpowiedzi na zapytania organów rządowych, administracji państwowej, instytucji kontrolnych; współpraca w przygotowaniu sprawozdawczości Spółki, opracowywaniu wewnętrznych aktów normatywnych, zestawień, raportów, prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i obiegiem pełnomocnictw w Spółce, studia podyplomowe z zakresu compliance w organizacji.

Barbara Szczepanik – Członek Zarządu

Pracownik Marketingu Krajowej Spółki Cukrowej; główne obowiązki: zarządzanie działaniami reklamowo-promocyjnymi dla marek „Polski Cukier” i „Polskie Przetwory” oraz nadzór na działaniami marketingowymi marek Grupy Kapitałowej KSC S.A.; współorganizacja wydarzeń plenerowych, targów, wystaw podczas których promowane jest KSC S.A.; kontrola i monitoring umów, zleceń, wydatków, zapytań ofertowych; planowanie oraz nadzór nad realizacją budżetu marketingowego. Doświadczenie: 23 lata pracy w działach marketingu międzynarodowych korporacji między innymi: Heinz (marka Pudliszki), Danone, Bongrain. Master of Business Administration z zakresu „Marketing i Zarządzanie w Przemyśle Rolno-Spożywczym” – IZMA Warszawa; wolontariusz w schronisku dla zwierząt.