Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”

W skład Zarządu Fundacji wchodzą (kadencja na lata 2020-2023):

Szymon Smajdor – Prezes

Lucyna Modrak – Członek Zarządu

Agata Wiwatowska – Członek Zarządu