Pracownicy

Wyniki konkursu na prace plastyczne

Dzisiaj chcielibyśmy ogłosić laureatów konkursu plastycznego, który odbywał się jednocześnie z Programem Wakacyjnym. Program dawał możliwość pracownikom Spółki zdobycia wsparcia finansowego na wakacyjny wyjazd swojego dziecka

Dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dla dzieci Pracowników Spółki

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” serdecznie zaprasza Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. do udziału w Programie wakacyjnym dla dzieci Pracowników Spółki.

Fundacja w Hospicjum w Gdyni

W dniu 30 grudnia 2022 r. Agata Wiwatowska – Członkini Zarządu Fundacji Fundacji, wraz z reprezentacją Drużyny z Oddziału „Terminal Cukrowy” w Gdańsku, udali się do Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni, aby uroczyście przekazać darowiznę w wysokości 5.000 zł.

Podsumowanie Akcji Koszyk pełen dobra

W dniu dzisiejszym pragniemy podsumować Akcję „Koszyk pełen dobra”, w której Pracownicy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. mieli możliwość zgłosić rodziny, rodziny zastępcze lub osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, rodzinne domy dziecka i/lub podmioty świadczące pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, które zostaną obdarowane w grudniu 2022 r. przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” produktami spożywczymi wyprodukowanymi przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Koszyk pełen dobra

Fundacja zaprasza wszystkich Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. do włączenia się w przedświąteczną pomoc poprzez wskazanie Beneficjenta, który zostanie obdarowany produktami spożywczymi wyprodukowanymi przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

Program wakacyjny dla dzieci Pracowników Spółki

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. do udziału w Programie wakacyjnym dla dzieci Pracowników Spółki. Głównym celem Programu (promującego zdrowy i aktywny tryb życia) jest dofinansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci Pracowników Spółki uczęszczających w roku szkolnym 2021/2022 do klas 1-8 szkoły podstawowej. Pula środków to aż 50.000 zł!