Pracownicy

Podsumowanie Akcji Koszyk pełen dobra

W dniu dzisiejszym pragniemy podsumować Akcję „Koszyk pełen dobra”, w której Pracownicy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. mieli możliwość zgłosić rodziny, rodziny zastępcze lub osoby będące w trudnej sytuacji życiowej, rodzinne domy dziecka i/lub podmioty świadczące pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, które zostaną obdarowane w grudniu 2022 r. przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” produktami spożywczymi wyprodukowanymi przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

W Akcję „Koszyk pełen dobra” zaangażowało się w tym roku 50 Pracowników, dzięki którym otrzymaliśmy 28 zgłoszeń. Miło nam powiadomić, że każdy zgłoszony Beneficjent otrzyma wsparcie produktowe od Fundacji! Bardzo dziękujemy wszystkim Pracownikom zaangażowanym w Akcję, którzy znaleźli czas na bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi!

Szczególnie chcemy podziękować Liderom Akcji:

 • Panu Krzysztofowi Synakiewiczowi (Nakło), dzięki któremu aż 7 osób samotnych oraz 4 rodziny otrzymają wsparcie;
 • Pani Agnieszce Kozaczuk (Malbork), dzięki której rodzina w trudnej sytuacji życiowej z Milikowa otrzyma wsparcie;
 • Panu Rafałowi Urbańskiemu (Toruń), dzięki któremu wsparcie otrzyma ojciec samotnie wychowujący trzech synów;
 • Pani Annie Romanowskiej (Toruń), która przyczyniła się do wsparcia rodziny w Toruniu;
 • Panu Rafałowi Szczeblowskiemu (Głuchołazy), dzięki któremu wsparcie otrzyma rodzina w trudnej sytuacji z okolic Głuchołazów;
 • Panu Radosławowi Zacharkowi oraz Pani Magdalenie Mikuckiej (Włocławek), dzięki którym 2 rodziny w trudnej sytuacji życiowej otrzymają wsparcie;
 • Pani Karolinie Baj (Werbkowice), która wraz z zespołem piętnaściorga Pracowników przyczynia się do wsparcia Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Zamościu;
 • Panu Arturowi Majewskiemu (Toruń), dzięki któremu pomoc otrzyma Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu;
 • Panu Tomaszowi Wolaninowi (Krasnystaw) Liderowi akcji, który utworzył największy zespół pracowniczy składający się aż z dziewiętnastu osób popierających wsparcie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Krasnymstawie;
 • Pani Monice Kowalskiej (Płock), dzięki której Polski Komitet Pomocy Społecznej otrzyma wsparcie produktowe;
 • Panu Stanisławowi Projs (Toruń), który przyczynił się do wsparcia Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Toruniu;
 • Panu Tomaszowi Popławskiemu (Łapy), dzięki któremu wsparcie otrzyma Dom dziecka w Supraślu;
 • Pani Joannie Beszczyńskiej (Toruń), dzięki której wsparcie otrzyma Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Ludwiki w Poznaniu;
 • Pani Katarzynie Gawlikowskiej (Toruń), która przyczyniła się do wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce;
 • Panu Hubertowi Jakubowskiemu (Warszawa), dzięki któremu wsparcie otrzymają 3 rodziny z woj. podkarpackiego.

O szczegółach przekazania produktów poinformujemy indywidualnie każdego Lidera.

Wstecz