Dni pola 2022

W dniu 14 czerwca 2022 w miejscowości Hulcze (powiat hrubieszowski), w gospodarstwie rolnym Małgorzaty i Krzysztofa Bojar, odbył się Dzień Pola Cukrowni Werbkowice.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Senator RP Jerzy Chróścikowski (Przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Dyrektor Cukrowni Werbkowice Maryla Symczuk, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel oraz Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie Henryk Paska.  

Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentowali Członkowie Zarządu  - Marek Dereziński i Tomasz Olenderek oraz Członkowie Rady Nadzorczej - Lucyna Modrak i Mieczysław Środa - pełniący również funkcję Prezesa Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Werbkowice. 

W programie Dnia Pola poza wykładami, szkoleniami agrotechnicznymi i konkursami znalazł się również kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Fundację "Pomaganie krzepi" wraz z Pogotowiem Ratunkowym w Hrubieszowie i OSP w Starej Wsi.
Ponadto we współpracy z placówką rejonową KRUS w Hrubieszowie Fundacja przeprowadziła szkolenie z zasad BHP w gospodarstwach rolnych zakończone konkursem. W rywalizacji udział wzięło ponad 250 uczestników, z czego 22 osoby bezbłędnie rozwiązały test wiedzy. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. W wydarzeniu udział wzięło kilkuset Plantatorów buraka cukrowego współpracujących z Cukrownią Werbkowice.

 

15 czerwca 2022 w miejscowości Sitaniec Wolica (powiat zamojski) w Gospodarstwie Rodziny Sobczuk odbył się Dzień Pola Cukrowni Krasnystaw.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Starosta Zamojski Stanisław Grześko, Prezes Zarządu Rejonowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Krasnymstawie Kazimierz Kiszczak, Dyrektor Cukrowni Krasnystaw (organizator wydarzenia) Mirosław Cegłowski, Dyrektor Cukrowni Werbkowice Maryla Symczuk, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel, Zastępca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie Henryk Paska oraz przedstawiciele Związków Zawodowych Spółki - Andrzej Kulikowski (Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej Polski Cukier S.A) i Stanisław Lubaś (Przewodniczący NSZZ Solidarność w Oddziale Cukrownia Krasnystaw). 

Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentowali Prezes Krzysztof Kowa, Członkowie Zarządu Spółki - Marek Dereziński i Tomasz Olenderek oraz Rady Nadzorczej - Lucyna Modrak i Mieczysław Środa - Prezes Związku Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Werbkowice. Fundacja była reprezentowana przez Szymona Smajdora (Prezesa) i Lucynę Modrak (Członka Zarządu).

W programie Dnia Pola były wykłady, szkolenia agrotechniczne oraz konkursy, z zakresu prezentowanej na wykładach wiedzy agrotechnicznej oraz działalności Fundacji „Pomaganie krzepi" i KRUS z zakresu BHP w rolnictwie.Fundacja wraz z OSP w Mokrem zorganizowała szkolenia i kurs pierwszej pomocy dla uczestników. W tej rywalizacji udział wzięło ponad 200 uczestników, z czego 36 osób bezbłędnie rozwiązało test wiedzy.


17 czerwca 2022 r. w miejscowości Łęczyna, w gospodarstwie rolnym Rolpol Sp. z o.o, w gminie Stara Dąbrowa odbył się Dzień Pola Cukrowni Kluczewo. W wydarzaniu wzięło udział ok. 250 gości.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Tomasz Olech - Prezes Okręgowego Związku Plantatorów  Buraka Cukrowego w Szczecinie oraz Józef Pawela - Przewodniczący Rady Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A.

Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentowali Członek Zarządu – Marek Dereziński oraz Rady Nadzorczej – Lucyna Modrak, Dyrektor Departamentu Surowcowego – Artur Majewski, Dyrektor Cukrowni Kluczewo – Paweł Dawiskiba.

W programie Dnia Pola były pokazy poletek demonstracyjnych, prezentacja z agrotechniki buraka cukrowego przeprowadzona przez agrotechnika Jacka Piwowar,  prezentacja fundacji KSC S.A. „Pomaganie Krzepi”, szkolenie „BHP w rolnictwie” KRUSu oraz szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej Ochotniczej Straży Pożarnej .

 

22 czerwca br. w miejscowości Leśmierz, w gospodarstwie rolnym Państwa Grażyny i Waldemara Dobrowolskich (Gmina Ozorków) odbył się Dzień Pola Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Dobrzelin”. W wydarzaniu wzięło udział ok. 200 osób.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel, Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi Tomasz Nowicki.

Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentowali Członkowie Rady Nadzorczej – Lucyna Modrak i Andrzej Nowakowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Surowcowego Spółki Marcin Łukomski oraz Dyrektor Cukrowni w Dobrzelinie (organizator wydarzenia) Marek Giżyński.Fundacja była reprezentowana przez Członków Zarządu - Lucynę Modrak  i Agatę Wiwatowską.

W programie Dnia Pola były pokazy poletek demonstracyjnych, szkolenie z agrotechniki buraka cukrowego przeprowadzone przez agrotechnika Szymona Simińskiego z Centrali Spółki oraz konkursy skierowane do uczestników wydarzenia. Ponadto, we współpracy z placówką KRUS w Łodzi Fundacja zorganizowała szkolenie z zasad BHP w gospodarstwach rolnych (szkolnie przeprowadził Przemysław Kraska z łódzkiego KRUS) oraz konkurs obejmujący zagadnienia z agrotechniki buraka cukrowego, BHP w gospodarstwie rolnym oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. W rywalizacji udział wzięło ponad 150 uczestników, z czego 49 osób bezbłędnie rozwiązało test wiedzy – to spośród nich zostało wylosowanych 5 zwycięzców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Poza wykładami i szkoleniami odbył się również pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowany przez Fundację Spółki „Pomaganie Krzepi”, przeprowadzony przez strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Ozorkowie. Pokaz cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony uczestników wydarzenia, którzy aktywnie na scenie szkolili się z technik RKO. Strażakom w szkoleniu dzielnie pomagał pies o wdzięcznym imieniu Hydrant.

 

W czwartek 23 czerwca w gospodarstwie rolnym Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Sp. z o. o. w Polanowicach odbył się Dzień Pola Cukrowni Kruszwica.

Wśród gości obecni byli m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Prezes Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego Krzysztof Nykiel, Józef Pawela - Przewodniczący Rady Związków Plantatorów przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. oraz prezesi i przedstawiciele związków Plantatorskich.

Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentował Członek Zarządu Spółki - Zdzisław Salus oraz członkowie Rady Nadzorczej - Lucyna Modrak i Andrzej Nowakowski - Prezes Brzesko-Kujawskiego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.

W programie Dnia Pola poza wykładami, szkoleniami agrotechnicznymi i konkursami znalazł się również kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Fundację Pomaganie Krzepi wraz z OSP w Rusinowa. Ponadto we współpracy z placówką rejonową KRUS w Inowrocławiu Fundacja przeprowadziła szkolenie z zasad BHP w gospodarstwach rolnych zakończone konkursem. W rywalizacji udział wzięło ponad 200 uczestników, z czego ok. 50 osób bezbłędnie rozwiązało test wiedzy. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Na koniec spotkania przez gośćmi wystąpił Zespół ludowy Radojewiczanie, który wykonał utwory ludowe i przyśpiewki. W wydarzeniu udział wzięło kilkuset Plantatorów buraka cukrowego współpracujących z Cukrownią Kruszwica.

 

W sobotę 2 lipca odbył się Dzień Pola Oddziału Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Cukrownia Nakło”. Wydarzenie to było częścią Kujawsko-Pomorskich Dni Pola w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Podczas eventu obecni byli m.in. Tomasz Rega - p.o. prezesa Krajowej Grupy Spożywczej S.A., Burmistrz Miasta i Gminy Sławomir Napierała oraz Dyrektor Cukrowni Czesław Muszyński.

W wydarzeniu wzięło udział kilkuset Plantatorów Buraka Cukrowego przy Cukrowni Nakło, na czele z Józefem Pawelą - Przewodniczącym Rady Plantatorów Buraka Cukrowego w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.

W programie Dnia Pola znalazł się kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Fundację Pomaganie Krzepi przy współpracy z OSP, działającą przy Cukrowni Nakło. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno dorosłych jak i dzieci. Uczestnicy, którzy aktywnie brali udział w zorganizowanym szkoleniu otrzymali upominki z produktami Grupy Kapitałowej. Razem z KRUS, Fundacja przeprowadziła konkurs sprawdzający znajomość zasad pierwszej pomocy oraz BHP w rolnictwie. W rywalizacji wzięło udział ponad 150 uczestników, z czego ok. 30 osób bezbłędnie rozwiązało test wiedzy. Z tej puli wylosowano pięciu zwycięzców, którzy otrzymali atrakcyjne nagrody!

 

5 lipca 2022 świętowaliśmy Dzień Pola Cukrowni Malbork. Wydarzenie odbyło się w miejscowości Stare Pole, w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez Panów Wiesława, Stanisława, Waldemara Szpura oraz zięcia Dariusza Kostrzewskiego.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, Wójt Gminy Stare Pole Marek Szczypior, Dyrektor Oddziału „Cukrownia Malbork” Mariusz Kaźmierczak, Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Gdańsku Marcin Drewa, Prezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie Henryk Żak, Prezes Spółki Elewarr Daniel Alain Korona, Prezes Rady Związku Plantatora Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. Józef Pawela, Prezes Zarządu Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku Wiesław Szpura.

Krajową Grupę Spożywczą S.A. reprezentowali p.o. Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasz Rega, Członek Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasz Olenderek, Dyrektor Departamentu Surowcowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Artur Majewski.

W uroczystości udział wzięło kilkuset Plantatorów buraka cukrowego współpracujących z Cukrownią Malbork.

W programie Dnia Pola poza wykładami, szkoleniami agrotechnicznymi i konkursami znalazł się również kurs pierwszej pomocy zorganizowany przy współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną KSRG Stare Pole przez Fundację "Pomaganie krzepi" reprezentowaną przez Prezesa Fundacji Szymona Smajdora i Członka Zarządu Agatę Wiwatowską. Jednym z priorytetów Fundacji jest propagowanie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Fundacja we współpracy z Placówką Terenową KRUS w Malborku przeprowadziła szkolenie z zasad BHP w gospodarstwach rolnych zakończone konkursem. W tej rywalizacji udział wzięło 60 uczestników, z czego 10 osób bezbłędnie rozwiązało test wiedzy.

Dzień Pola uświetnił występ artystyczny Julii Olędzkiej – finalistki Mam Talent i X Factor oraz uczestniczki programu The Voice of Poland.

To było ostatnie już wydarzenie organizowane w ramach Dni Pola w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.

Do zobaczenia za rok!

 

Dzień Pola 2022 Cukrowni Werbkowice

 • 1 nagroda
 • 2 nagroda
 • 3 nagroda
 • 4 nagroda
 • 5 nagroda
 • Namiot fundacji
 • Prezes Tomasz Olenderek wraz z Dyrektor Cukrowni Werbkowice - Maryl Symczuk
 • Przedstawienie fundacji na scenie
 • Przemwienie prezesa Marka Dereziskiego
 • Rozdawanie kart konkursowych
 • Stoisko fundacji
 • Szkolenie- sprawdzanie oddechu poszkodowanego
 • Szkolenie z pierwszej pomocy
 • Uzupenianie ankiety konkursowej
 • Wolontariusze

Dzień Pola 2022 Cukrowni Krasnystaw

 • Gratulacje Pezesa dla zwycizcy 2 nagrody
 • Konkurs
 • Przedstawienie fundacji
 • Rozdanie kart konkursowych
 • Stoisko fundacji
 • Szkolenie z pierwszej pomocy
 • Udzielanie odpowiedzi w konkursie
 • Wyrnienie 1 w konkursie
 • Wyrnienie 2 w konkursie
 • Wyrnienie 3 w konkursie
 • Wyrnienie 4 w konkursie
 • Zdjcie grupowe ze zwycizc 3 nagrody
 • Zdjcie na scenie ze zwycizc 4 nagrody
 • Zdjcie ze zwycizc 1 nagrody
 • Zwycieczyni 5 nagrody
 • Zwycizca 6 nagrody

Dzień Pola 2022 Cukrowni Kluczewo

 • 1 i 5 nagroda
 • 1 nagroda
 • 2 nagroda
 • 3 nagroda
 • 4 nagroda
 • Namioty Fundacji i KRUS
 • RKO niemowlcia
 • Szkolenie z pierwszej pomocy

Dzień Pola 2022 Cukrowni Dobrzelin

 • 1 miejsce
 • 2 miejsce
 • 3 miejsce
 • 4 miejsce
 • 5 miejsce
 • Dziewczyny z fundacji
 • Losowanie zwycizcw
 • Prezentacja fundacji
 • RKO
 • Rodzina przy stole
 • Rozwizywanie testw konkursowych
 • Sprawdzanie oddechu
 • Szkolenie KRUS
 • Szkolenie z pierwszej pomocy
 • widownia
 • Wypenianie ankiety konkursowej

Dzień Pola 2022 Cukrowni Kruszwica

 • 1 nagroda
 • 2 nagroda
 • 3 nagroda
 • 4 nagroda
 • 5 nagroda
 • Grupa ludzi
 • Losowanie zwycizcw
 • Prezentacja fundacji
 • Prezes Zdzisaw Salus
 • Rozdanie ankiet konkursowych
 • Rozwizywanie konkursu
 • Szkolenie z BHP w rolnictwie
 • Szkolenie z pierwszej pomocy
 • Wypenianie ankiet
 • Wystp Koa Gospody Wiejskich
 • Zdjcie grupowe przy namiocie Fundacji

Dzień Pola 2022 Cukrowni Nakło

 • 1 nagroda
 • 2 nagroda
 • 4 nagroda
 • 5 nagroda
 • Losowanie zwycizcw
 • Namiot fundacji
 • Pierwsza pomoc
 • Pozycja bezpieczna
 • Przedstawicielki fundacji
 • Ratowanie niemowlcia
 • Sprawdzanie oddechu poszkodowanego
 • Szkolenie z pierwszej pomocy
 • Wrczenie nagrody za udzia w szkoleniu

Dzień Pola 2022 Cukrowni Malbork

 • DSC_3880
 • DSC_4021
 • DSC_4059
 • DSC_4074
 • DSC_4085
 • DSC_4096
 • DSC_4103

Wstecz