Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w

Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe” (edycja II)

W związku z ogromnym zainteresowaniem ubiegłoroczną edycją Program grantowego w tym roku zwiększyliśmy pulę środków na dofinansowanie Projektów w Programie grantowym, która wynosi aż 100 tys. zł brutto!

Zasady udziału w Programie grantowym:

  • Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie profilaktyki zdrowia na wsi, w szczególności członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
  • Dofinansowanie to 3 główne granty do wysokości 15 tys. zł brutto na realizację Projektu. Pozostałe granty do 5 tys. zł brutto (do wyczerpania puli środków).
  • Projekt będzie można zrealizować do dnia 16 marca 2023 r.
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez generator wniosków do dnia 15 września 2022 r. do godz. 23:59 na stronie www.pomaganie-krzepi.pl/generator
  • Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek!
  • Więcej szczegółowych informacji na temat Programu grantowego można znaleźć w Regulaminie
  • Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do dnia 15 października 2022 r.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do zaangażowania się w Program grantowy „KGW – krzepkie i zdrowe” (edycja II).

Wspólnie zadbajmy o zdrowie! :)

 

Szczegółowych informacji udziela Organizator pod następującymi numerami tel. 695-650-476 lub tel. 695-654-411 oraz adresem e-mail: konkurs@pomaganie-krzepi.pl

Wstecz