KGW

WYNIKI PROGRAMU GRANTOWEGO DLA KGW

W dniu dzisiejszym pragniemy ogłosić Zwycięzców w naszym Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”, w którym można było zdobyć grant na realizację autorskiego Projektu w zakresie profilaktyki zdrowia kobiet na wsi, szczególnie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za udział w II edycji Programu grantowego „KGW – krzepkie i zdrowe”. Zainteresowanie Programem jest efektem zaangażowania i chęci działania dla społeczności lokalnych, a dla nas jako organizatorów jest inspiracją do jeszcze większego włączenia się w tworzenie podobnych projektów dla KGW.

W Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe” otrzymaliśmy ponad 140 Wniosków, a tym samym ponad 140 pomysłów na działania na rzecz profilaktyki zdrowia! W każdym pomyśle tkwi ogromny potencjał! Wszystkie Projekty są wyjątkowe, a co najważniejsze są odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności.

Regulamin Programu grantowego przewiduje przyznanie trzech grantów w wysokości do 15 tys. zł oraz kilkunastu grantów w wysokości do 5 tys. zł, stąd obrady Kapituły były długie i wnikliwe. Staraliśmy się dofinansować jak najwięcej proponowanych we Wnioskach działań i rezultacie „małe” granty otrzyma 13 Kół.

 

Dofinansowanie otrzymują:

 

a) w kategorii: grant do 15 tys. zł

 

KGW Kamienica Górna (woj. małopolskie) dofinansowanie Projektu w całości, zgodnie z budżetem zamieszczonym w złożonym Wniosku na realizację Projektu pn. „Babskie wieczory ze zdrowiem i na sportowo”, w ramach którego będą realizowane następujące działania:

 

  1. SZKOLENIA Z ZASAD PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ- w ramach których odbędą się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z dziedziny ratownictwa medycznego.
  2. KONSULTACJE Z UROFIZJOTERAPEUTĄ- które przyczynią się do zgłębienia wiedzy na temat stanu dna miednicy, prawidłowej pielęgnacji mięśni oraz ćwiczeń.
  3. WARSZTATY SPORTOWE - NORDIC WALKING – prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora polegające na spacerach w różnych miejscach.
  4. WARSZTATY SPORTOWE – ZUMBA – cotygodniowe treningi pod okiem instruktora na sali treningowej.
  5. POBYT W GROCIE SOLNEJ – spowodowany niedoborem jodu.
  6. WARSZTATY ZDROWEGO ŻYWIENIA - MIÓD I JEGO WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE- mające na celu poznanie rodzajów miodu, pochodnych uzyskiwanych podczas tworzenia miodu, rodzajów roślin miododajnych oraz sposobów tworzenia potraw i napojów.
  7. MASAŻ LIMFATYCZNY- przeprowadzony przez doświadczonego masażystę/ fizjoterapeutę.

 

Strona, na której można śledzić działania KGW w Kamienicy Górnej:

KGW Kamienica Górna | Facebook

 

KGW Żurawce Osada (woj. lubelskie)

KGW Żurawce Osada | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. „ZDROWI I DO DZIAŁANIA GOTOWI”. Projekt nastawiony jest na profilaktykę pierwotną, która będzie polegała na organizacji spotkań związanych m.in. z profilaktyką raka piersi i szyjki macicy, profilaktyką żywieniową, pierwszą pomocą, masażem zdrowotnym czy aktywnością fizyczną.

 

KGW Nowoczesne Gospochy w Cierpicach (woj. kujawsko-pomorskie)

KGW Nowoczesne Gospochy | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Zdrowie zaczyna się w głowie”. Projekt zakłada kilkuetapowe spotkania ze zdrowiem, w celu zbudowania wśród mieszkańców świadomości o tym, jak zadbać o swoją kondycją psychiczną i fizyczną. W wykładach oraz cyklicznych spotkaniach pn. „Nieszawski Walking” będą mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy.

 

b) w kategorii: grant do 5 tys. zł

 

KGW w Bogdanowie (woj. wielkopolskie)

Koło Gospodyń Wiejskich Bogdanowo | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. „ŻYCIE MASZ JEDNO - ZADBAJ O SIEBIE”. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zajęcia sportowe przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora oraz na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do ćwiczeń.

 

KGW w Paterku (woj. kujawsko-pomorskie)

Koło Gospodyń Wiejskich w Paterku | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Pomagam. Ratuję. Działam”. Projekt ma na celu przeszkolenie z zasad pierwszej pomocy przedmedycznej członkinie koła oraz chętnych mieszkańców Paterka.

 

KGW Chwałowianki w Chwałkach (woj. świętokrzyskie)

KGW Chwałowianki | Chwałki | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. "Zdrowe receptury na jabłkowe przetwory poznajemy - nad kondycją i swoim zdrowiem pracujemy". Projekt nakierowany na działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia, nauki zdrowych nawyków żywieniowych i poprawy kondycji fizycznej w połączeniu z wykorzystaniem zasobów

naturalnych i przypomnienie tradycji robienia dżemów, powideł, konfitur, marmolad i soków na bazie jabłek, których uprawy dominują na terenie sołectwa Chwałki w gminie Obrazów.

 

KGW Koło Nikielkowa (woj. warmińsko-mazurskie)

KGW w Nikielkowie | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Przystanek ZDROWIE w Nikielkowie”. Projekt zakłada zaproszenie lekarza dermatologa, który będzie wykonywał dermatoskopię. Działanie to jest odpowiedzią na ogromny niepokój społeczności wiejskiej ze względu na wzrost chorób nowotworowych w tym chorób skóry.

 

KGW Poraj (woj. łódzkie)

Koło Gospodyń Wiejskich Poraj | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Bezpieczna wieś”. Celem projektu jest: podniesienie umiejętności mieszkańców wsi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej poprzez zorganizowanie kursu pierwszej pomocy, zakup i wyposażenie apteczki pierwszej pomocy oraz organizacja dnia szpiku i dnia krwiodawstwa w terenie działania Koła.

 

KGW w Domanicach "Syringa"  (woj. dolnośląskie)

KGW w Domanicach "Syringa" | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Apetyt na zdrowie :)”. Projekt ma na celu promowanie zdrowego stylu życia od najmłodszych lat, uświadomienie, ze codzienne nawyki żywieniowe mają znaczący wpływ na nasze zdrowie i życie. W ramach projektu odbędzie się warsztat z dietetykiem „Odpowiednia dieta w konfrontacji z najczęstszymi chorobami XXI wieku”.

 

KGW w Hucisku Jawornickim (woj. podkarpackie)

Kgw Hucisko Jawornickie | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. "KGW masuje - ciało podratuje". Celem projektu jest poprawa kondycji ruchowej członkiń Koła Gospodyń Wiejskich oraz chętnych mieszkańców.

 

KGW w Kaczanowie (woj. wielkopolskie)

Koło Gospodyń Wiejskich Kaczanowo | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. „ZDROWA SKÓRA”. Projekt zakłada wynajęcie Dermobusa w celu przeprowadzenia badań dermatologicznych przez wykwalifikowany personel w kierunku wykrywania czerniaka, oraz konsultacje kosmetyczną ze szkoleniem dotyczącym właściwej pielęgnacji skóry.

 

KGW w Nasiłowie (woj. lubelskie)

KGW w Nasiłowie | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Zdrowo i aktywnie w Nasiłowie”. Projekt będzie skupiał się na zdobyciu i usystematyzowaniu wiedzy z zakresu zdrowego trybu życia, zwiększenia aktywności fizycznej oraz poprawy metabolizmu. Trener oraz dietetyk poprowadzą szkolenie, które podczas którego Panie zapoznają się z tajnikami zdrowego trybu życia oraz zmotywują się do dalszego działania i dbania o swoje zdrowie. Podczas szkolenia zostanie przeprowadzony trening fizyczny, podczas którego trener pokaże w jaki sposób ćwiczyć bezpiecznie a zarazem efektywnie. W ramach Projektu prowadzony będzie regularny trening usprawniający.

 

KGW w Ściennem  (woj. zachodniopomorskie)

Koło Gospodyń Wiejskich w Ściennem | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do praktykowania jogi.

 

KGW w Trawach (woj. mazowieckie)

Kgw Trawy | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Z aromaterapią nam po drodze!”. Projekt będzie polegał na organizacji warsztatów prozdrowotnych z zakresu aromaterapii oraz zakupie apteczki wraz z wyposażeniem.

 

KGW w Woli Żulińskiej (woj. lubelskie)

Kgw Wola Żulińska | Facebook

Dofinansowanie w części, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Zacznijmy od siebie- aktywne soboty”. Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu treningowego do organizacji bezpłatnych ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami różnych sportów dla kobiet z pięciu małych wsi : Wola Żulińska, Żulin, Czechów Kąt, Zagrody i Elżbiecin.

 

KGW "ZŁOTOPOTOCZANKI" w Złotym Potoku (woj. śląskie)

Koło Gospodyń Wiejskich Złotopotoczanki | Facebook

Dofinansowanie w całości, przeznaczone na realizację Projektu pn. „Złotopotoczanki - krzepkie, zdrowe, przebojowe!”. W ramach projektu odbędą się warsztaty z jogi oraz Nordic Walking, dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu do zajęć sportowych.

 

 

 

KGW, które zdobyły grant zostały poinformowane o ich uroczystym wręczeniu podczas II Ogólnopolskiej Konferencji pn. „Koła Gospodyń Wiejskich – Liderki Bezpiecznej Wsi”, która właśnie odbywa się w Warszawie.

 

Już dziś dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie oraz tak liczne zainteresowanie Programem grantowym! Zachęcamy do obserwowania naszego profilu Facebook – będą kolejne konkursy i granty skierowane szczególnie do Kół Gospodyń Wiejskich

 

 

Serdecznie gratulujemy Grantobiorcom

i życzymy efektywnych działania na rzecz profilaktyki zdrowia!

Wstecz