KGW

I spotkanie sieciujące dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniach 20-21 kwietnia 2024 r. na terenie Stadniny Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie odbyło się I Spotkanie sieciujące Kół Gospodyń Wiejskich zorganizowane przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 16 Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru województw: małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, którzy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach proekologicznych poruszających temat kompostowania. Warsztat poprowadziła pani Alicja Jamorska-Kurek - przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Piasecznej Górce (woj. świętokrzyskie), która podzieliła się ze słuchaczami zarówno swoją wiedzą teoretyczną jak i praktycznymi umiejętnościami, w efekcie czego Uczestnicy warsztatu samodzielnie zbudowali dwa całkowicie ekologiczne kompostowniki i nauczyli się sposobów prawidłowego przygotowania kompostu oraz metod weryfikacji jego zdatności do użycia.

Podczas spotkania nie zabrakło również innych aktywności mających na celu integrację wszystkich Uczestników oraz wzajemną wymianę doświadczeń. Pracownice Fundacji, certyfikowane Ratowniczki KPP przeprowadziły także krótkie szkolenie dotyczące podstaw udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki wspólnym dyskusjom i warsztatom, Uczestnikom udało się poznać różne sposoby działania Kół Gospodyń Wiejskich oraz zdobyć nowe pomysły do realizacji kolejnych projektów w swoich lokalnych społecznościach.

Przeprowadzone spotkanie okazało się być inspirującym wydarzeniem, które zaowocowało zbudowaniem nowych relacji i nawiązaniem współpracy między Członkami Kół Gospodyń Wiejskich. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu, Uczestnicy spotkania mogą teraz jeszcze skuteczniej działać na rzecz rozwoju swoich miejscowości i poprawy jakości życia mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w tym ważnym wydarzeniu i już teraz zapraszamy do zapisów na kolejne spotkania sieciujące!

Galeria zdjęć z wydarzenia

 • uczestnicy wydarzenia (1)
 • uczestnicy wydarzenia (2)
 • uczestnicy wydarzenia (3)
 • uczestnicy wydarzenia (4)
 • uczestnicy wydarzenia (5)
 • uczestnicy wydarzenia (6)
 • uczestnicy wydarzenia (7)
 • uczestnicy wydarzenia (8)
 • uczestnicy wydarzenia (9)
 • uczestnicy wydarzenia (10)
 • uczestnicy wydarzenia (11)
 • uczestnicy wydarzenia (12)
 • uczestnicy wydarzenia (13)
 • uczestnicy wydarzenia (14)
 • uczestnicy wydarzenia (15)
 • uczestnicy wydarzenia (16)
 • uczestnicy wydarzenia (17)
 • uczestnicy wydarzenia (18)