Szkoły

Komunikat Organizatora dot. uzupełnienia Regulaminu konkursu wiedzy pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości”

Organizator informuje o uzupełnieniu treści Regulaminu Konkursu wiedzy pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości” o informacje dotyczące etapu ogólnopolskiego:

1.     Etap ogólnopolski odbędzie się 23 listopada 2023 roku w Izbie Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim (ul. Świętokrzyska 27, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski).

2.     Do Izby Pamięci Cukrowictwa Organizator zaprasza wszystkich Uczestników biorących udział w etapie szkolnym Konkursu wiedzy.  

3.     Etap ogólnopolski został podzielony na dwie części:

I część – część testowa, która będzie polegała na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu testowym (pytania zamknięte)

II część – część ustna, która będzie polegała na wylosowaniu przez Uczestnika (z puli pytań konkursowych) do 3 pytań i udzieleniu na nie odpowiedzi przed Kapitułą konkursową.

4.     O zwycięstwie decyduje suma punktów zdobytych przez Uczestnika w każdej części etapu Konkursu (tj. w etapie szkolnym oraz etapie ogólnopolskim – części pisemnej i ustnej).

5.     Szczegółowy harmonogram etapu ogólnopolskiego Konkursu wiedzy pn. „Cukrownicy – bohaterowie naszej niepodległości” zostanie przekazany na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Szkół do dnia 23 października 2023 roku.

Wstecz