Fundusz pomocowy

Fundusz pomocowy dla Pracowników

Od dziś można składać wnioski w Funduszu pomocowym dla Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A., który prowadzi Fundacja „Pomaganie krzepi”. Dofinansowanie można pozyskać na długotrwałe leczenie lub rehabilitację Pracowników Spółki oraz najbliższych członków ich rodzin, a także w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego.

Fundusz pomocowy w namacalny sposób wspomoże osoby przewlekle chore, które uległy wypadkowi, powracające do zdrowia, których koszty leczenia przewyższają budżet domowy, a także w przypadku zdarzeń losowych. Wszelkie dane przekazywane w ramach zgłoszenia chronione są poufnością i całkowitą anonimowością.

Dofinansowanie można uzyskać w szczególności na:

 • zakup leków, suplementów diety, odżywek przeznaczenia medycznego - według wskazań lekarza,

 • zakup środków opatrunkowych i higienicznych,
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i specjalistycznej aparatury medycznej,

 • zakup biletów na przejazd środkami komunikacji publicznej lub prywatnej na zabiegi, rehabilitację, terapię,

 • specjalistyczny turnus rehabilitacyjny,

 • terapię,

 • remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, w których Pracownik mieszkał w momencie wystąpienia zdarzenia losowego o charakterze klęskowym,

 • w sytuacji wystąpienia zdarzenia losowego - zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych Pracownika.

Ważne informacje o Funduszu pomocowym:

 • Wnioskodawca zakłada konto w Generatorze Wniosków (pomaganie-krzepi.pl/generator) i opisuje sytuację zdrowotną oraz materialną Pracownika, dołączając wymagane dokumenty,
 • Beneficjent, ze środków Funduszu pomocowego, może otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20.000 zł brutto,

 • Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2024 r.,

 • W przypadku złożenia drugiego lub kolejnego Wniosku przez Beneficjenta w Funduszu pomocowym pierwszeństwo otrzymania dofinansowania mają osoby, które składają Wniosek po raz pierwszy.

Decyzja o dofinansowaniu ze środków Funduszu pomocowego zostanie przesłana Wnioskodawcy na wskazany we Wniosku adres e-mail do 30 dni od dnia złożenia Wniosku w Generatorze wniosków.

Kto może złożyć Wniosek?

 1. Pracownik (składający wniosek na swoją rzecz lub najbliższego członka rodziny)
 2. Najbliższy członek rodziny Pracownika wymagającego długotrwałego leczenia i/lub rehabilitacji
 3. Inny Pracownik (składający wniosek na rzecz kolegi z pracy)

Jaki może być cel złożenia Wniosku?

 1. Długotrwałe leczenie i/lub rehabilitacja
 2. Zdarzenie losowe

Na potrzeby prowadzenia Funduszu pomocowego, Fundacja wydzieliła subkonto o numerze: 27 1020 1026 0000 1002 0509 3333, na którym gromadzi środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla potrzebujących Pracowników Spółki.

Zachęcamy do wsparcia Funduszu pomocowego dzięki przekazaniu 1,5% podatku dochodowego, wpłatom na w/w rachunek bankowy Fundacji, zasileniu skarbony z logo Fundacji, która znajduje się w każdym Oddziale Spółki, a także poprzez udział w Akcji sportowej.

Miejmy otwarte serca na pomoc dla współpracowników - kolegów, koleżanek.

#pomaganiekrzepi

 

ZŁÓŻ WNIOSEK

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: Lucyna.Modrak@kgssa.pl

Patrycja Cieplińska, tel.: 695-654-411, e-mail: Patrycja.Cieplinska@pomaganie-krzepi.pl

 • Plakat z informacjami o Funduszu pomocowym
 • Plakat z informacjami o Funduszu pomocowym