Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • english version

Aktualności - treści

Treść

II edycja Programu grantowego pn. „Przyjaciele Frutusia – pomaganie krzepi!”

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Pracowników Krajowej Spółki Cukrowej S.A. do udziału

w II edycji Programu grantowego
pn. „Przyjaciele Frutusia – pomaganie krzepi!”

 

Program grantowy dotyczy działań na rzecz dzieci i młodzieży z przedszkoli,
szkół podstawowych, ośrodków szkolno-wychowawczych
z lokalnej społeczności Pracownika

 

Zasady udziału

 • w Programie może wziąć udział każdy Pracownik Spółki lub grupa Pracowników
 • na adres fundacja@pomaganie-krzepi.pl należy wysłać Wniosek na formularzu załączonym do Regulaminu
 • wnioski można składać do 3 października 2021 r. do godziny 16:00
 • we Wniosku należy opisać Projekt, in. jakie działania i w jakim celu będą podjęte, kto będzie Beneficjentem tych działań, określić ich harmonogram, miejsce realizacji oraz budżet
 • maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 5 000 zł brutto!
 • dofinansowanie może zostać przekazane jednorazowo lub w transzach zgodnie z postanowieniami Umowy;
 • Projekt będzie można zrealizować do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • działania realizowanego Projektu mogą odbywać się w ramach Wolontariatu pracowniczego!
 • Regulamin Programu jest dostępny na stronie pomaganie-krzepi.pl w zakładce Aktualności.
 • zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl, profilu Facebook Fundacji: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi oraz w Intranecie w Światowym Dniu Żywności - 16 października 2021 r.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Szczegółowych informacji udzielają:

 Roksana Król, tel.: 695-650-476, e-mail: roksana.krol@pomaganie-krzepi.pl

Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: lucyna.modrak@polski-cukier.pl

 • Info-grafika_grant2

« wstecz