Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Aktualności - treści

Treść

WYNIKI PRGRAMU GRANTOWEGO

W dniu dzisiejszym pragniemy ogłosić Zwycięzców w naszym Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”, w którym można było zdobyć grant na realizację autorskiego Projektu w zakresie profilaktyki zdrowia kobiet na wsi, szczególnie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim Kołom Gospodyń Wiejskich za udział w Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”. Tak duże zainteresowanie Programem jest efektem ogromnego zaangażowania i chęci działania dla społeczności lokalnej, a dla nas jako organizatorów jest inspiracją do jeszcze większego zaangażowania w tworzenie podobnych projektów dla KGW.

W Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe” otrzymaliśmy ponad 260 Wniosków, a tym samym ponad 260 pomysłów na działania na rzecz profilaktyki zdrowia! W każdym pomyśle tkwi ogromny potencjał! Wszystkie Projekty są wyjątkowe, a co najważniejsze są odpowiedzią na potrzeby lokalnych społeczności.

Regulamin Programu grantowego przewiduje przyznanie jednego grantu w wysokości do 15 tys. zł oraz kilku grantów w wysokości do 5 tys. zł, stąd obrady Kapituły były długie i wnikliwe. Staraliśmy się dofinansować jak najwięcej proponowanych we Wnioskach działań i  rezultacie „małe” granty otrzyma 10 Kół.

 Dofinansowanie otrzymują:

w kategorii: grant do 15 tys. zł

 

KGW Gorzyczany (dofinansowanie Projektu w całości, zgodnie z budżetem zamieszczonym w złożonym Wniosku) na realizację Projektu pn. „Aktywni na zdrowie!”, w ramach którego będą realizowane następujące działania:

 

  1. „ RUSZ SIĘ! TO NIE WSTYD – LEPIEJ CHODZIĆ Z KIJAKAMI NIŻ CHORYM BYĆ”- cykl zajęć sportowych: zumba, nordic walking, joga.
  2. „ZDROWO GOTUJE I TYM SIĘ CHLUBIĘ” – warsztaty kulinarne dla gospodyń w zakresie zdrowego gotowania z wykorzystaniem lokalnej sezonowej żywności i ziół.
  3. „ZDROWA DLA INNYCH, ZDROWA DLA SIEBIE” – cykl spotkań ze specjalistami: fizjoterapeutą, fitoterapeutą, dietetykiem, bioneurologiem oraz warsztaty związane z pielęgnacją, warsztaty zielarskie.
  4. WYJAZD ZDROWOTNO –EDUKACYJNY dla CZŁONKIŃ KGW – odwiedziny tężni solankowej w Solcu Zdroju, rajd nording walking przez park zdrojowy, wizyta w basenach mineralnych oraz spotkanie ze specjalistami z Uzdrowiska Solec Zdrój.
  5. ZDROWE ŚWIĘTOWANIE – wydarzenie podsumowujące i promujące idę zdrowego stylu życia w okresie świątecznym, promowanie alternatywnego spędzania świąt w ruchu i ze zdrowymi zamiennikami świątecznych potraw, spotkania z wszystkimi partnerami projektu, mieszkańcami wsi.

Strona, na której można śledzić działania KGW w Gorzyczanach: KGW Gorzyczany | Facebook

 

w kategorii: grant do 5 tys. zł

Koło Gospodyń Wiejskich w Domanicach „Syringa” (KGW w Domanicach "Syringa" | Facebook) – otrzymuje dofinansowanie w całości

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „Fit Domanice – kobieca sprawa – uśmiech, zdrowie i zabawa”. Celem Projektu jest nauka i propagowanie form aktywności fizycznej bezpiecznych dla osób starszych, zwłaszcza takich, które cierpią na dolegliwości wykluczające intensywny wysiłek. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia wspólnych grupowych zajęć nordic walking oraz stretchingu i stabilizacji. Dzięki temu Projektowi KGW wykorzysta swój potencjał, ponieważ jedna z członkiń posiada certyfikat instruktora nordic walking oraz szkolenia w zakresie stretchingu i stabilizacji.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Nadzów (Kgw Nadzów | Facebook)
– otrzymuje dofinansowanie w całości

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „RAK MNIE NIE WYSTRASZY”. Głównym celem działania będzie profilaktyka zdrowia kobiet na wsi, zwiększenie świadomości zdrowotnej oraz walka z rakiem. KGW zaplanowało m.in. zorganizowanie szkolenia z samobadania piersi oraz przeprowadzenie darmowego badania USG piersi przez specjalistów.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Płouszowicach Kolonii – otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „Kobiety na wsi – zdrowe i piękne”, w ramach którego KGW zorganizuje „Dzień dla zdrowia kobiet”. Podczas wydarzenia odbędą się konsultacje lekarskie oraz badania dla kobiet (mammografia, badanie wzroku i słuchu, badania profilaktyczne, badania spirometryczne pod kątem POChP), zgodnie z punktem 3 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach „Osinianki” (Koło Gospodyń Wiejskich w Osinach | Facebook) – otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „Profilaktyka Raka Szyjki Macicy”, w ramach którego zostanie zorganizowany cykl spotkań informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy oraz dowóz na badanie cytologiczne kobiet, zgodnie z punktem 4 i 5 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Choczu (KGW Chocz | Facebook)

– otrzymuje dofinansowanie w części

 

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „Zdrowa kobieta – zdrowa rodzina”. W ramach Projektu zorganizowane zostaną m.in. marsze nordic walking z instruktorem oraz zakup kijków do nordic walking, co zapewni utrzymanie ciągłości treningów oraz spotkanie i warsztaty sportowe z rehabilitantem (w szczególności dla najstarszych członkiń KGW borykającymi się z bólami pleców i stawów), zgodnie z punktami 1-3 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Węgielczanki w Węgielcach

– otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „Recepta na zdrowie”, w ramach którego zostaną przeprowadzone konsultacje z profilaktyki chorób nowotworowych wśród kobiet wraz ze szkoleniem z samobadania piersi. Ponadto, zostanie zorganizowany pokaz braffitingu, który ma na celu zapobieganie wadom postawy wśród kobiet dzięki dobremu doborowi biustonosza. KGW zakupi również apteczkę pierwszej pomocy z wyposażeniem oraz zestaw sprzętu do konkurencji sportowych, zgodnie z punktami 3-6 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Kambuza w Wojnówku  (Kambuza Wojnówko Koło Gospodyń Wiejskich | Facebook) – otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację Projektu pn. „Kobieto, nie olewaj siebie!”, w ramach którego zorganizowane zostaną warsztaty ze specjalistami z zakresu leczenia i zapobiegania nietrzymania moczu u kobiet oraz zakupione zostanie łóżko do masażu kręgosłupa lędźwiowego jako wyposażenie świetlicy KGW, wykorzystywane do masażu przy problemach zdrowotnych z nietrzymaniem moczu, zgodnie z punktem 5 i 6 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Ambasadorki Krobi w Krobi (Ambasadorki Krobi | Facebook) – otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację Projektu pn. „Raz, dwa, trzy – Zdrowa Ja, Ty, My”, którego celem jest prozdrowotna edukacja profilaktyczna. Wśród planowanych działań znajdują się m.in.: spotkania edukacyjne z farmaceutą, dietetykiem oraz pracownikami Hospicjum „Światło”. Dofinansowanie przeznaczone zostanie m.in. na sprzęt medyczny oraz sprzęt sportowy, zgodnie z punktami 1-5 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku. Zakupione sprzęty będą wykorzystywane także podczas działań na rzecz z Hospicjum „Światło” w Toruniu, innymi KGW z terenu powiatu toruńskiego oraz Klubami Seniora, szkołami i instytucjami kultury działającymi na terenie gminy Lubicz, a z którymi KGW systematycznie współpracuje.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Gulbiny (KGW Gulbiny | Facebook)

– otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację Projektu pn. „Zdrowa kobieta działa jak rakieta”, w ramach którego zostaną zakupione sprzęty wykorzystywane podczas cotygodniowych zajęć sportowych: taśmy do ćwiczeń, hulahopy oraz ciężarki, zgodnie z punktami 2, 6 i 7 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku. Sprzęty będą umożliwiały dostosowanie treningu do możliwości i potrzeb zdrowotnych uczestników zajęć sportowych, które odbywają się regularnie w świetlicy KGW, są finansowane ze środków własnych i w których uczestniczą zarówno nastolatki jak i osoby po 70. roku życia. KGW jest przykładem na to, że sport może integrować pokolenia.

 

Koło Gospodyń Wiejskich Bezwolanki (Koło Gospodyń Wiejskich "Bezwolanki" | Facebook) – otrzymuje dofinansowanie w części

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację Projektu pn. „Zdrowe My”, w ramach którego zostaną przeprowadzone badania profilaktyczne (morfologia krwi, badanie moczu, glukoza, pomiar ciśnienia krwi, lipidogram) oraz zostaną zorganizowane konsultacje z pracownikiem medycznym, który przeanalizuje wyniki badań oraz przedstawi działania zapobiegające chorobom tarczycy, układu trawiennego, gospodarki cukrowej, metabolizmu, anemii itp.. Ponadto, odbędą się wykłady oraz warsztaty z dietetykiem, warsztaty ziołolecznicze, wykład z psychologiem, badanie wzroku i konsultacje z okulistą oraz zajęcia ruchowe: pilates, joga. Działania te są zgodne z punktami 1, 3 oraz 4 budżetu zamieszczonego w złożonym Wniosku.

 

KGW, które zdobyły grant zostaną poinformowane z początkiem października za pośrednictwem poczty e-mail wskazanej we Wniosku o przyznanej kwocie oraz o zasadach współpracy z Fundacją w związku z realizacją dofinansowanych Projektów.

 

Fundacja będzie również informowała o miejscu i czasie uroczystego ogłoszenia grantów i przekazania dofinansowania, na które zaproszeni zostaną przedstawiciele zwycięskich KGW.

 

Już dziś dziękujemy wszystkim za ogromne zaangażowanie oraz tak liczne zainteresowanie Programem grantowym! Zachęcamy do obserwowania naszego profilu Facebook – będą kolejne konkursy i granty skierowane szczególnie do Kół Gospodyń Wiejskich J

 

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy Grantobiorcom i życzymy owocnego działania na rzecz profilaktyki zdrowia!

 

 

« wstecz