Fundacja w Hospicjum w Gdyni

W dniu 30 grudnia 2022 r. Agata Wiwatowska – Członkini Zarządu Fundacji Fundacji, wraz z reprezentacją Drużyny z Oddziału „Terminal Cukrowy” w Gdańsku, udali się do Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni, aby uroczyście przekazać darowiznę w wysokości 5.000 zł. Możliwość wskazania podmiotu, któremu zostanie przekazana darowizna była nagrodą dla zespołu Pracowników z danej jednostki organizacyjnej Spółki, która wygrała rywalizację w ramach Akcji Sportowej pn. „Pomaganie Krzepi Team”, prowadzonej przez Fundację Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”.

Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni, działające od 1987 roku, obejmuje opieką paliatywną osoby nieuleczalnie chore oraz ich rodziny. Dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek oraz wolontariuszy, Hospicjum niesie pomoc i otacza opieką chorych oraz ich rodziny w najtrudniejszych chwilach. W ponad 30 letniej działalności z pomocy skorzystało ponad 11 tysięcy pacjentów hospicjum domowego i blisko 7 tysięcy pacjentów hospicjum stacjonarnego. Stowarzyszenie prowadzi hospicja stacjonarne i domowe dla dzieci oraz dorosłych. Każdego dnia obejmuje swoją troską ponad 200 chorych. (Hospicjum im. Św. Wawrzyńca)

Zwycięska Drużyna z Oddziału Spółki „Terminal Cukrowy” w Gdańsku to jedenastu zaangażowanych Pracowników, którzy w sumie zebrali 4476,3 kilometrów, tym samym przyczyniając się do wsparcia Funduszu Pomocowego prowadzonego przez Fundację kwotą 4.476,30 zł.

  • Cztery stojące osoby
  • Dyrektor Hospicjum z Członkinią Zarządu Fundacji
  • Pięć osób trzymających czek

Wstecz