Program grantowy dla Pracowników Spółki pn. „Eko, zdrowo i sportowo”

Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S. A. „Pomaganie krzepi”
serdecznie zaprasza
Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
do udziału w V edycji Programu Grantowego
pn. „Eko, zdrowo i sportowo”

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wyrażonym w przeprowadzonej w I kwartale 2023 r. ankiecie dla Pracowników Spółki (serdecznie dziękujemy za zaangażowanie! J), Fundacja w 2023 r. zdecydowała o przeprowadzeniu jednej edycji Programu grantowego, jednak z możliwością dłuższej realizacji Projektu, tj. do marca 2024 r.! Ponadto, pula środków na dofinansowanie Projektów została zwiększona i wynosi w tym roku aż 100 tys. zł!

Temat ekologii, zdrowia, jak i aktywności sportowej jest bliski każdemu z nas, co więcej – wspomniana tematyka wpisuje się również w dotychczasowe działania Fundacji, dlatego i w tym Programie grantowym serdecznie zachęcamy wszystkich Pracowników Spółki do przesyłania kreatywnych Projektów nawiązujących do tematyki „Eko, zdrowo i sportowo”!

Więcej informacji (w tym Regulamin Programu grantowego) mogą Państwo znaleźć na dole strony.

 

Zasady udziału

·        W Programie może wziąć udział każdy Pracownik Spółki lub grupa Pracowników (zwana „Zespołem”),

·        Wnioski można składać do 4 czerwca 2023 r. do godziny 23:59 za pomocą Generatora Wniosków dostępnego na stronie pomaganie-krzepi.pl/generator,

·        Projekt polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu działań edukacyjnych kształtujących postawy proekologiczne i/lub działań sportowo-rekreacyjnych i/lub rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przy współpracy z instytucjami i/lub organizacjami funkcjonującymi w lokalnych społecznościach.

·        We Wniosku należy opisać Projekt, m.in. opisać rodzaj podejmowanych działań oraz ich cel, określić harmonogram i miejsce realizacji działań, wskazać Beneficjenta Projektu oraz rozpisać budżet Projektu.

·        maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 5 000 zł brutto!

·        Projekt będzie można zrealizować do dnia 15 marca 2024 r.

·        działania realizowanego Projektu mogą odbywać się w ramach Wolontariatu pracowniczego!

·        Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone w dniu 19 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz w Infonecie Spółki.

Zapraszamy wszystkich do udziału!

Szczegółowych informacji udzielają:

Patrycja Cieplińska, tel.: 695-654-411, e-mail: Patrycja.Cieplinska@pomaganie-krzepi.pl
Lucyna Modrak, tel.: 667-665-829, e-mail: 
Lucyna.Modrak@kgssa.pl

  • Plakat Programu Grantowego dla Pracowników
  • Istotne informacje w Programie Grantowym dla Pracowników

Wstecz