KONKURS NA MURAL ARTYSTYCZNY O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie na mural artystyczny o tematyce patriotycznej skierowanym do artystów i/lub studentów studiujących w Wyższych Szkołach Artystycznych lub Wydziałach Sztuk Pięknych oraz do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko pojętej działalności twórczej i/lub artystycznej w sztukach plastycznych.

Konkurs ma charakter otwarty, jest jednoetapowy o zasięgu ogólnopolskim. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej Pracy konkursowej, wraz z możliwością wykonania muralu na budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W Konkursie na projekt muralu zostanie przyznana jedna nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł brutto!!! W ramach dodatkowej nagrody, Laureat będzie mógł wykonać mural na budynku Izby Pamięci Cukrownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prace konkursowe należy dostarczyć listownie, kurierem lub osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Biura Fundacji) na adres:

Biuro Fundacji Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi”
Wola Zamkowa 12a
87-100 Toruń

Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 8 kwietnia 2022 r. za pośrednictwem strony internetowej Organizatora: www.pomaganie-krzepi.pl. Laureat Konkursu zostanie dodatkowo poinformowany o wynikach pocztą elektroniczną.

Więcej informacji w Regulaminie konkursu znajdującego się na dole strony.

 

Zachęcamy do udziału!

Konkurs realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

  • Logo MKIDN
  • Logo Niepodległa
  • Budynek Izby Pamięci

Wstecz