Akcje i wydarzenia

Koszyk pełen dobra 2022

Szanowni Pracownicy Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

 

W ubiegłym roku, podczas akcji „Koszyk pełen dobra” Fundacja Krajowej Grupy Spożywczej S.A. „Pomaganie krzepi”, obdarowała wskazanych przez Was Beneficjentów produktami Grupy Kapitałowej Spółki. Tuż przed Bożym Narodzeniem 2021 przekazaliśmy potrzebującym produkty spożywcze wytworzone przez nasze spółki o łącznej wartości ponad 25 tys. zł ! Aby powtórzyć Akcję w tym roku potrzebujemy Waszej pomocy we wskazaniu potrzebujących.

W związku z tym, Fundacja zaprasza wszystkich Pracowników Krajowej Grupy Spożywczej S.A. do włączenia się w przedświąteczną pomoc poprzez wskazanie Beneficjenta, który zostanie obdarowany produktami spożywczymi wyprodukowanymi przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.

 

PRACOWNIK (LIDER), ABY ZAANGAŻOWAĆ SIĘ W AKCJĘ POWINIEN:

 1. Zidentyfikować Beneficjenta i skontaktować się z nim.
 2. Założyć konto w Generatorze wniosków.
 3. Uzupełnić Formularz, zebrać podpisy pod wszystkimi Załącznikami.
 4. Skany podpisanych dokumentów dołączyć do Formularza w Generatorze.
 5. Zapisać Formularz w wersji ostatecznej w terminie do dnia 30 listopada 2022 do godz. 10:00
 6. Czekać na ogłoszenie listy Beneficjentów w dniu 6 grudnia 2022 r.

 

BENEFICJENTAMI AKCJI MOGĄ BYĆ:

 1. rodziny lub osoby fizyczne będące w trudnej sytuacji życiowej,
 2. rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka,
 3. placówki na co dzień zajmujące się udzielaniem wsparcia osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności domy dziecka, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy samotnej matki, schroniska dla osób bezdomnych itd.

 

INSTRUKCJA ZAŁOŻENIA KONTA W GENERATORZE:

 1. Wejdź na stronę pomaganie-krzepi.pl/generator/
 2. Wpisz swój adres e-mail w wyznaczonym polu.
 3. Poczekaj na link aktywacyjny, który zostanie przesłany na wskazany wcześniej adres e-mail. (Warto zwrócić na folder SPAM, ponieważ e-mail może tam trafić ze względów bezpieczeństwa).
 4. Kliknij link aktywacyjny i zmień hasło.
 5. Zaloguj się na założone przez siebie konto w generatorze.
 6. Wybierz formularz i rozpocznij wypełnianie.
 7. Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia.
 8. W zakładce „Oświadczenia” zaakceptuj wszystkie zgody.
 9. W zakładce „Zapisz formularz”
 • Kliknij; „Sprawdź pola i zapisz jako wersja robocza” – jeżeli nie chcesz utracić danych, które zostały wpisane oraz chcesz mieć możliwość wprowadzania zmian.
 • Kliknij: „Zatwierdź jako wersję ostateczną” – jeżeli Formularz został uzupełniony kompletnie i chcesz dokonać zgłoszenia. Po tym nie będziesz miał możliwości wprowadzania zmian w Formularzu.
 1. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana informacja o prawidłowym złożeniu Formularza.

 

PO OGŁOSZENIU WYNIKÓW:

Lider zostanie powiadomiony o wyborze wskazanego przez niego Beneficjenta drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu adres e-mail. Lider zobowiązany jest do powiadomienia Beneficjenta
o decyzji Zarządu Fundacji.

Link do Generatora Wniosków : www.pomaganie-krzepi.pl/generator

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie: Roksana Król: 695 650 476, Patrycja Cieplińska: 695 654 411.