Program grantowy dla Kół Gospodyń Wiejskich

 

Fundacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. „Pomaganie krzepi” zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w

Programie grantowym „KGW – krzepkie i zdrowe”

 

Zasady udziału w Programie grantowym:

  • Koło Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW tworzy Projekt, w którym przedstawia działania w zakresie profilaktyki zdrowia na wsi, w szczególności członkiń Kół Gospodyń Wiejskich.
  • Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie Projektów to aż 40 tys. zł brutto!
  • W Programie grantowym główny grant to nawet 15 tys. zł brutto na realizację Projektu. Pozostałe granty to dofinansowanie do 5 tys. zł brutto (do wyczerpania puli środków).
  • Projekt będzie można zrealizować do dnia 31 grudnia 2021 r.
  • Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59 na adres konkurs@pomaganie-krzepi.pl
  • Jedno KGW może złożyć tylko jeden Wniosek!
  • Więcej szczegółowych informacji na temat Programu grantowego (w tym wzór wniosku) można znaleźć w Regulaminie (na dole strony)
  • Zwycięskie Projekty zostaną ogłoszone na stronie internetowej Fundacji pomaganie-krzepi.pl oraz profilu Facebook: www.facebook.com/fundacjapomaganiekrzepi do dnia 30 września 2021 r.

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do zaangażowania się w Program grantowy „KGW – krzepkie i zdrowe”.

Wspólnie zadbajmy o zdrowie! :)

 

Szczegółowych informacji udziela Organizator pod numerem tel. 695-650-476 oraz adresem e-mail: roksana.krol@pomaganie-krzepi.pl

Wstecz