Fundacja - Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Przejdź do wybranego podserwisu

  • Biuletyn Informacji Publicznej
  • english version

Treść

Misja Fundacji KSC S.A. „Pomaganie krzepi”

  • skuteczne i efektywne działanie na rzecz rozwoju obszarów istotnych dla Pracowników i Plantatorów Fundatora
  • rozwój społeczności lokalnych ochrona środowiska naturalnego przy współpracy z samorządami, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi
  • rozwiązywanie najpilniejszych problemów i podniesienie atrakcyjności życia na obszarach związanych ze Spółką
  • rozwój świadomości ekologicznej oraz promocja zdrowego stylu życia